سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی- برنامه کنگره
برنامه کامل کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۴ | 
 برنامه جامع کنگره شامل برنامه کارگاه ها ، برنامه سخنرانی ها و برنامه ارائه پوستر ها در فایل زیر موجود است.
لطفا توجه فرمایید، زمان ارائه سخنرانی برای سخنرانان کلیدی ۳۰ دقیقه و برای سایر سخنرانان ۱۵ دقیقه می باشد.
پوسترها می بایست در زمان مشخص شده و در محل تعیین شده بر اساس شماره نصب شوند. گواهی ارائه، پس از پایان هر پانل قابل دریافت است.


 
نشانی مطلب در وبگاه سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی:
http://ivbsa.ir/find.php?item=1.107.42.fa
برگشت به اصل مطلب