سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی- چگونگی ارسال فیش واریز هزینه ثبت نام
چگونگی ارسال فیش واریز هزینه ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲ | 

AWT IMAGE
شرکت و حضور در کنگره ملزم به ارسال فیش بانکی و تکمیل فرم واریز می باشد، لذا خواهشمند است از دستورالعمل فوق جهت ارسال عکس فیش واریزی خود استفاده فرمایید.
در ادامه ، دریافت کارت شرکت در کنگره نیازمند وجود اصل فیش واریزی می باشد بنابراین خواهشمند است در حفظ فیش واریزی دقت نموده و حتما آن را در روز کنگره به همراه داشته باشید.
نشانی مطلب در وبگاه سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی:
http://ivbsa.ir/find.php?item=1.104.38.fa
برگشت به اصل مطلب